24. veebruaril avati Lootvina külas pidulikult Leader-toetuse kaasabil renoveeritud külasaun.

„Lootvina külasauna renoveerimise idee ja edukalt elluviidud projekt räägivad selgelt kogukonna ühtsusest ja tugevusest,“ kiidab algatust Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Saunamaja sai täiesti uue kuue, endisest saunast võeti uuesti kasutusse vaid vanad tugevad palgid.


Hetk sauna avamiselt. Paremal projekti vedaja Tõnu Lumi. Foto autor: Marju Marga.

MTÜ Kodukant Lootvina on  aktiivne külaselts, mis on tegutsenud 2009. aastast. Külaselts tegutseb endise koolimaja hoonetes ning seltsiliikmed on võtnud südameasjaks renoveerida pärandkultuuri alla kuuluv hoonetekompleks, mille kolmest hoonest sai saun esimesena uue ilme ja kogukonda teenindava funktsiooni.

Projekti kogumaksumus oli 22 992 eurot, millest Leader-toetus kattis 19 160 eurot.