Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“

Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“

Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“

Piirkondlikud infopäevad taotlejatele toimuvad

31.jaanuaril kl 15 Kanepi Vallavolikogu saalis, Turu põik 1 Kanepi

 1.veebruaril kl 15 endise Põlva Maavalitsuse saalis, Kesk tn 20 Põlva

Taotlused tuleb esitada uude e-PRIA keskkonda!

Taotlusi saavad esitada Põlva ja Kanepi vallas ning endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Põlvamaa Partnerluskogus on hiljemalt  8.juuni 2018.a