26. mail toimus Põlvamaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek Maanteemuuseumis.

Koosoleku päevakord
1.  Uuendatud strateegia tutvustamine
2.  2013. a. majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni järelotsuse kinnitamine
3.  Põhikirja muutmine
4.  2014. a. rakenduskava muutmine
5.  Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
6.  Jooksvad küsimused ja info

Partnerluskogu strateegia 2014-2020 eelnõu >>

Ootame ettepanekuid ja täpsustusi strateegia eelnõusse kuni 2. juunini aadressil leader@polvamaa.ee 

Üldkoosolekust võttis osa 31 liiget 52-st.

Üldkoosolek kinnitas kolmeks järgnevaks aastaks kaheksaliikmelise juhatuse koosseisus – Andrus Seeme, Indrek Käo, Tiina Länkur, Alar Alapert, Ülo Needo, Lennart Liba, Katrin Pree ja Karmen Kukk.

Revisjonikomisjon kinnitati koosseisus – Tõnu Lõbu, Enel Liin ja Sirje Tobreluts.