Toimub juhatuse koosolek ja kohtumine strateegia koostamise ekspertidega Saarjärve Puhkemajas.

Päevakava: 

1. 2023. a. rakenduskava kinnitamine.
2. Muudatused LEADER rakendamisel uuel perioodil.
3. Soome õppereisi planeerimine.
4. Partnerluskogu igapäevategevuse ülevaade ja info.
5. Ülevaade uue strateegia esimesest etapist. Ettepanekud ja täiendused juhatuselt.
6. Partnerluskogu kui organisatsiooni ülesehitus järgmisel perioodil.