Põlvamaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek toimus esmaspäeval, 13. mail Laheda vallas Ridali Lennuklubis.

Koosolekul osales 51-st liikmest 28 hääleõiguslikku liiget, sh 8 oli esindatud volitusega.

Üldkoosolek kinnitas Põlvamaa Partnerluskogu 2012 a. majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni järelotsuse ja audiitori aruande.

Koosoleku päevakorras olnud põhikirja muudatusi ei tehtud.

Räägiti strateegia väljatöötamise protsessiga alustamisest uueks LEADER toetuste programmperioodiks 2014-2020 ning tegevjuht Tiiu Rüütle andis ülevaate senise perioodi 2009-2013 kokkuvõtteks tehtud projektide statistikast.