25. oktoobril Moostes toimunud Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolekust osavõtt oli aktiivne,
51-st ühingu liikmest oli esindatud 38 hääleõiguslikku liiget.

Partnerluskogu üldkoosolek andis oma nõusoleku halduslepingu sõlmimiseks PRIA-ga ning kinnitas 2013. a. rakenduskava. Selle kohaselt on 2013. a. Meede 1 „Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine“ projektitoetuste eelarve 108 421 eurot ja Meede 2 „Elukvaliteedi parandamine“  projektitoetuste eelarve 162 630 eurot. Projektitaotluste vastuvõtu tähtajaks kinnitati 01.-18. veebruar 2013.

“Järgmisel aastal ei saa enam taotleda projektitoetust projekteerimiseks ja muudeks ettevalmistavateks tegevusteks ning seoses EL programmperioodi lõppemisega tuleb projektid ellu viia hiljemalt 2014. aasta lõpuks”, märkis muudatustest tegevjuht Tiiu Rüütle.

Uue aasta liikmemaksu määr jäi samaks, mis on omavalitsustele 0,50 eurot elaniku kohta ning ettevõtjatel, mittetulundusühingutel ja sihtasutustel 19 eurot aastas.

15.-16. november on kavas korraldada liikmetele ja koostööpartneritele õppereis tutvumaks Kirderanniku Koostöökogu Leader projektitoetust saanud ettevõtmistega.