5.-9. augustini korraldab Põlvamaa Partnerluskogu koostöös Läti Cesise piirkonna ja Leedu Ukmerge piirkonna Leader tegevusgruppidega rahvusvahelise koostööprojekti raames noortelaagri “Youth for Youth” piirkonna noortele vanuses 18-30 a.

Noortelaagri keskus on Valgemetsa Puhkeküla, kus ligi kuuskümmend noort veedavad viis sisukat päeva.

„Ettevõtmise idee sai koos Läti ja Leedu koostööpartneritega alguse sellest, et noorte lahkumine pärast eriala omandamist linnadesse elama on tugev trend kõigis Balti riikides. Tahame tutvustada noortele erinevaid edulugusid ettevõtlusega tegelemisest maapiirkonnas, korraldada õpitubasid, tutvustada Leader programmi ning julgustada noori maapiirkonna arengule kaasa aitama ja maapiirkonna võimalusi ise nutikalt kasutama,“ selgitas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle projekti tausta.

Koostöös noortega on Põlvamaa Partnerluskogu poolt koostatud laagriprogrammis kavas külastus Mooste mõisakompleksis asuvate ettevõtjate ning kultuuri- ja turismitegijate juurde, lisaks talgutöö Põlva Talurahvamuuseumis ning uute ideede saamiseks külastatakse Eesti Maanteemuuseumi ja Tartus Ahhaa keskust.
Töötubades tehakse tutvust slacklinega Värskast pärit Jaan Roose juhendamisel, toimub tantsu töötuba Kanepist pärit Andre Laine juhendamisel ja leiva küpsetamise õpetus Raili Kallavuse juhendamisel.
Ettevõtlusega alustamisest ja edu saavutamisest räägib noortele Põlvast pärit ettevõtja Kuldar Leis ning meeskonnatöö harjutamist ja uute ettevõtlusideedeni jõudmist juhendab perega Põlvamaale elama asunud koolitaja Indrek Maripuu.

Baltikumi sõpruspiirkondade noortelaagrist valmib koostöös ETV võttegrupiga ka videolugu saatesarja “Ilus maa” tarvis.

Varem on sarnased kokkusaamised toimunud Lätis ja Leedus, kus piirkonna noored on saanud tutvuda kohaliku ettevõtluse ja vaba aja veetmise võimalustega ning arendada koos ettevõtlusideid.