Reedel, 05. märtsil lõppes Põlvamaa Partnerluskogus Leader meetmest rahastatavate  projektitoetuste taotlusvoor.

Avatud olid kõik viis meedet – Kohalike ressursside säästev rakendamine (meede 1.1), Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine (meede 1.2), Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine (meede 2.1), Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine (meede 2.2) ja Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine (meede 2.3).

Taotlusi laekus kokku 88. Kokku taotletakse toetusi summas 14 965 126 krooni, toetuste eelarve selles taotlusvoorus on  8 385 577 krooni. Kõige populaarsemaks ostutus meede 2.1, kuhu laekus 25 taotlust.

Taotlusvooru tulemused ja toetuste saajad selguvad aprilli alguses.