Reedel, 26. veebruaril külastasid Põlvamaa Partnerluskogu Põllumajandusministeeriumi töötajad –  Maaelu arengu osakonna juhataja Henno Nurmsalu, kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja Anneli Kimmel ja kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo peaspetsialist Katre Kets.

„Kohtumise initsiatiiv tuli ministeeriumilt, kelle eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas hindame meie tegevusgrupina Leader meetme rakendumise eesmärgipärasust ja edukust ning arutleda koos tuleviku üle,“ sõnas Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. Kohtumisest võtsid osa ka partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme ja juhatuse liige Tiina Länkur.

Koos külastati kahte  elluviidud Leader toetust saanud projekti –  Tuuleristi autoremonditöökoda Laheda vallas, kus toetuse abiga täiendati seadmeparki ning Rosma lasteaeda, kus renoveeriti hoone teine korrus lasteaiakohtade suurendamiseks.

Põllumajandusministeeriumi Maaelu arengu osakonna töötajad külastavad ka teisi tegevusgruppe tutvumaks olukorraga nö kohapeal ning saamaks vahetu kontakti teel teada, millised on kitsaskohad meetme rakendamisel ja mida saaks parendada nii sisulise kui ka korraldusliku poole pealt, et Leader meede võimaldaks veelgi efektiivsemalt tõsta maapiirkondade elanike elukvaliteeti ning aidata kaasa Eesti maaelu arengukava 2007-2013 eesmärkide täitmisel.

Põlvamaa Partnerluskogu rahastas 2009 aastal 62 projekti kogusummas 9,27 milj kr.