Põlvamaal viibitud kahe päeva jooksul külastasid valgamaalased aktiivseid kogukondi  Koorastes, Taevaskojas, Rasinal, Ihamarus ja Lutsus. Samuti tutvuti partnerluskogu piirkonna tegusate mittetulundusühingute ja ettevõtetega, kelle tegemistele ja arengule oleme LEADER meetmest hoogu andnud.
 

Kogukondade ja omavalitsuse koostoimimisest Põlvamaal andis külalistele sisuka ülevaate Kanepi vallavanem Andrus Seeme. 


Karmen Kukk külalistele Lepo poe lugu tutvustamas   Foto: Põlvamaa Partnerluskogu

Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiina Ivaski sõnutsi sai õppekäik Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda teoks Valgamaa Partnerluskogu  poolt sel kevadel algatatud Otepää ja Valga valdade kogukondade eestvedajatele suunatud projekti raames. Nimetatud projekti eesmärgiks on kaasa aidata kogukondade omavahelisele koostööle ja ning suhtlusele kohaliku omavalitsusega.

Projekti käigus toimub käesoleva aasta maist kuni 2020. aasta maikuuni Otepää ja Valga vallas kaheksa kohtumist kogukondade esindajatega, üks kahe valla ühine kohtumine ning kaks õppereisi projektis osalejatele, et tutvuda heade koostöönäidetega mujal.


Valgamaalased Lutsu külas.  Foto: Põlvamaa Partnerluskogu