Koostöö algatamise eesmärgil viibisid Põlvamaa Partnerluskogu juhatus ja tegevtöötajad augusti lõpus Rumeenias Satu Mare linnas ja maakonnas, kus tutvuti sealse kohaliku LEADER-tegevusgrupi Somes Codru Microregion ja omavalitsustega.
 
Tegevusgruppidevaheline tutvus algas suve hakul Soomes toimunud LINC-konverentsil, kus tekkis idee arendada koostööd.

Somes Codru Microregion’i tegevusgrupi LEADER tegevuspiirkond asub Transilvaanias, piirnedes nii Ungari kui Ukrainaga. Selle asjaolu tõttu on piirkond omanäoline – multikultuurne ja pikaajaliste poliitiliste ja kultuuriliste mõjutustega eriti ungarlaste ja austerlaste poolt.

„Sarnaselt Põlvamaa Partnerluskoguga asub Satu Mare tegevusgrupp samuti pealinnast kaugel ja kahe riigipiiri lähedal. Sealse LEADER-tegevusgrupi eestvedajad on aktiivsed ja teevad oma tööd südamega, soovides parandada ja elavdada elu Rumeenia ääremaal. Nende tegevust raskendavad aga tunduvalt suurem bürokraatia toetuse taotlemisel võrreldes Eesti tingimustega ning kogukondade passiivsus,“ võrdles kahte tegevusgruppi Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle, lisades: „majanduslikus mõttes on piirkonna õnn ja õnnetus piiriäärne asukoht, mis tingib olukorra, et allhanget tegevate suurte tootjate otsusest rajada oma tehas ühele või teisele poole Rumeenia piiri sõltub paljuski piirkonna ja inimeste heaolu.“

Rumeenia kolleegidele valmistas tuska asjaolu, et riigis on kõrgemad ametikohad pahatihti pelgalt poliitilised, samuti on kõrge korruptsioonitase. „Praegu läheb meil hästi, kuna võimulolev maavanem Pataki Csaba on kahel käel maaelu arendamise poolt ning toetab LEADER-programmi elluviimist,“ tundis heameelt sealse tegevusgrupi tegevjuht ja meie võõrustaja Adrian Bratosin.


Partnerluskogu esindus Satu Mare maavalitsuses. Fotol paremalt esimene maavanem Pataki Csaba, paremalt kolmas LEADER-tegevusgrupi tegevjuht Adrian Bratosin, vasakult esimene tegevusgrupi juhatuse esimees Radu Cristea.

„Meie sealviibimise olulisust võõrustajatele näitab seegi, et Satu Mare maavanem Pataki Csaba korraldas maavalitsuse peahoones meile vastuvõtu, mida kajastas ka kohalik meedia. Maavanem saatis Põlvamaa delegatsiooni ka ploomifestivalil,“ lausus Tiiu Rüütle ja lisas, et  LEADER- toetuse abil korraldatud ploomifestival, kus propageeritakse kohalikke tooteid, toimus juba kuuendat korda.

Partnerluskogu esindajatele tutvustati kohalikke LEADER-toetust saanud edukaid ettevõtteid, teiste hulgas kahe tuhande hektari suurust mahevilja kasvatavat farmi, täispuidust mööblit valmistavat tislerikoda, rahvusvahelisi auhindu noppinud veinitootjaid ning kohalikule omavalitsusele kuuluvat kultuurimaja ja sajanditevanust kultuuripärandit.

„Kindlasti jätkub meil aktiivne suhtlus ja koostöö. Mul on väga hea meel, et sain suhelda oma kolleegidega Satu Mare omavalitsustest. Planeerime ka ühisprojekt LEADER-tegevusruppide vahel. Nii nagu Põlvamaa Partnerluskogul, on ka Somes Codru Microregion’i tegevusgrupi juhatuse eesotsas vallavanem,“ sõnas partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme. „Meie riigid, eriti meie maapiirkonnad, on küll arenenud erineva kiirusega, kuid Rumeenia edeneb praegu jõudsasti ning ühise, kommunistliku, mineviku tajumine on nähtamatuks nööriks, mida Rumeenias viibides tunnetasime ja mis tegi suhtlemise lihtsaks ja soojaks,“ lisas Seeme.
 

Kajastus kohalikus meedias:
https://www.cjsm.ro/2018/08/delegatie-din-republica-estonia-la-consiliul-judetean/#more-38244