Lõpule on jõudmas kahe aasta pikkune LEADER-toetusel ellu viidav ühisprojekt „Kukk, Kurvits ja Harakas panevad noored sportima“, mille taotlejaks ja elluviijaks on Jalgpalliklubi Lootos ning partneriks Põlva Maakonna Spordiliit. Projektil on ka kaks  välispartnerit, milleks on jalgpalliklubid Ukrainas Kulikovka rajoonis ning Inglismaal Newcastle linnas.
 
Ühisprojekti nime panekul tulid appi partnerpiirkondade vapilinnud – kukk kui toonane Põlva linna vapilind, kurvits Kulikovka rajooni vapilinnuna ning harakas kui Newcastle linna vapilind. 

Ühisprojekti põhitegevuseks on olnud klubide erineval tasemel personali – noortetreenerid, võistluste korraldajad, kohtunikud, mängijad – koolitamine, kes oleksid projekti lõppedes suutelised iseseisvalt läbi viima võistlusi, turniire, treeninguid ja koolitusi.


Kulikovka noored jalgpallurid Lootosspringil.     Foto: JK Lootos

Projektijuht Indrek Käo sõnul on sellise mastaabiga rahvusvahelise noorte koostööprojekti läbiviimine Lootose jaoks väga huvitav kogemus. Kahepoolseid projekte on klubi teinud minevikus mitmeid, kuid kolmepoolset esimest korda. „Keeruliseks on projekti teinud lisaks kolme partneri vahelise suhtluse vahendamisele ka kahe täiesti erineva kultuuriruumi omavahel kokku viimine. Samas on suur rõõm, et Lootos on ida ja lääne kultuuriruumide üksteisele tutvustamisega hästi hakkama saanud. Projekti käigus on toimunud mitmeid kummalisi ja ennustamatuid sündmusi, sealhulgas Brexit ja Põlva vapilinnu, kuke, asendumine jäälinnuga, aga need on projektile veelgi sisukamaks muutnud,“ lisas Käo.

Projekti kogumaksumus oli 26 400 eurot, millest LEADER-toetus kattis 85% ehk 18 700 eurot.

Ühisprojekt on põhiliselt investeeringutele suunatud LEADER-meetmes taotlejale ainuke võimalus saada toetust nn pehmetele tegevustele ehk koolitused, õppereisid jmt. Ühisprojekti puhul peab taotlejal olema vähemalt üks projektipartner ning kahe aasta pikkuse projekti jooksul peab erinevaid projektitegevusi toimuma regulaarselt.