13.-15. november korraldas Põlvamaa Partnerluskogu oma piirkonna aktiivsetele mittetulundusühingutele ja külaelu eestvedajatele väljasõidu Hiiumaale, et näha häid Leader programmi toel alanud ettevõtmisi mujal Eestis. 

Eelkõige olid fookuses kogukonna ühistegevuse arendamise, edaspidise oskusliku majandamise ning kohaliku toidu väärindamisega seotud projektid.

Esimeseks külastuskohaks oli Vaemla tootearenduskeskus, mis oli lõppeval Leader rahastusperioodil Hiiumaa Koostöökogu suurim arendusprojekt ja kuhu investeeriti ligi 250 tuhat eurot, et rajada uus kaasaegne tapamaja kohaliku lihaveise ja lambaliha kasutusvõimaluste parandamiseks.
See oli hea näide, kuidas tasub seada prioriteete laiemalt piirkonda puudutavate kitsaskohtade lahendamiseks ning liikuda praktilisemate ja reaalset lisandväärtust ning töökohti loovate projektide toetamise poole.

Köögis koos Reet Pettai Süvahavvalt, Aire Hallap Kanepist ja Eino Kuivalainen Põlva valla Adiste külast

Külastasime ka Vaemla villavabrikut HiiuVill, mis avaldas muljet oma toodete arendamise ja rikkaliku tootevalikuga.

Orjaku Külaseltsi ja sadamaga seotud uute hoonete ehituse juures tuli vestlusringis jutuks, kuidas külaselts on läbi mõelnud ja leidnud võimalused omatulu teenimiseks ning tegevuse jätkamiseks projektitoetuste lõppemise järel. Peamiselt ruumide rentimise, toitlustuse ja ürituste korraldamisega omatulu teenival külaseltsil olid kohapeal müügiks ka muljetavaldav valik Hiiumaaga seotud suveniire, käsitöö- ja toidutooteid.

Külastasime veel Kuriste Seltsimaja ja kirikut, uudistasime Suuresadamas uue puidust laeva ehitust ja rajatavat uut vorstitsehhi, mis spetsialiseerub ulukiliha toodetele.

Hiiumaal ja Saaremaal edukalt käivitunud kohaliku toidu tootjate ja koolide koostööprojektist „Sirguvad söögisellid“ kuulsime Partsi veskis toimunud kooskokkamise käigus. Saime ka teada, kuidas on hiidlastel õnnestunud suurendanud mahetoidu osakaalu lasteasutuste menüüdes.

Veel külastasime Tahkuna tuletorni ja militaarmuuseumi, Kärdla uut sadamaarendust ja käsitöömaja. Rebasseljal käisime vaatamas MTÜ Ajaloolised Võtted tegevust tõrva kasutusvõimaluste uurimisel ja erinevate vanu traditsioone väärtustavate kursuste korraldamisel.

Vahvaks elamuseks oli osa saada Hiiumaal kord kuus toimuvast ja ligi paarkümmend neljaliikmelist võistkonda kokku toovast mälumängusarjast Kärdla mälumäng. Tõdesime, kui head meeskonnavaimu ja koostööpotentsiaali annab selline aktiivne suhtlemine Hiidlaste Koostöökogule.

Veendusime, et üha enam on  Eestis kohapeal õppida teiste kogemustest ja Leader programmi mõjul on tekkinud head koostöövõrgustikud.


Orjaku sadama, külakeskuse ja külaseltsi tegemistega tutvumine.