Novembri alguses said Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna omavalitsuste juhid ja arendusnõunikud kahe päeva jooksul hankida Viljandimaalt häid ideid ja kogemusi Leader programmi abil tehtust.

Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tutvuti Karksi-Nuia ja Abja valla prioriteetsete arendusprojektidega. Uuriti, kuidas neid on ellu viidud ja milliselt kavatsetakse projektitoetuse saamise järgselt edasi majandada. Saadi ülevaade Karksi-Nuia mitmekesisest kultuurielust ja kultuurisaali kasutusest, kuidas majandab ja milliseid tegevusi pakub Mellini puhkekeskus A. Kitzbergi majamuuseumi juures ning mida rajatakse Abja lagunenud linavabriku territooriumile.

Elavat arutelu pakkus Abja Gümnaasiumi juures nähtud uhke ujulaga spordikompleksi ja terviseradadega tutvumise ning vana Loodi mõisa juurde kavandatav palkehituse õppekeskus ja avatud töökojad.

Omavalitsuste ühinemise teemal toimus pikem arutelu Viljandi vallavalitsuses, kus võõrustajaks vallavanem Ene Saar. Arutelu oli mõlemale poolele kasulik ja huvipakkuv, kuna ühinemiste järgselt on nüüd nii Põlvas kui Viljandis sarnased, ligi kümnetuhande elanikuga omavalitsused.


Põlvamaa omavalitsuste esinduse kohtumine Viljandi vallavalitsuses.

Viidi läbi partnerluskogu uue eelarveperioodi arengustrateegiat ettevalmistav seminar. Seminari läbiviimise kohaks oli Holstre-Polli Tervisekeskuses, mis on valminud pisut hiljem kui Mammaste Tervisespordikeskuse hoone, aga kogu kompleks pakub mitmekesisemaid kasutusvõimalusi.

Veel tutvuti Võrtsjärve Ühenduse Leader tegevusgrupi piirkonnaga. Heast kogukonna teenuse käivitamisest ja jätkusuutlikust toimimisest saadi ülevaade Võhma sauna näitel. Noortele tegevust pakkuvas keskuses sai uudistada Eestis ainulaadset aastaringselt kasutatavat parafiinist liuvälja.

Ettevõtluse parimateks näideteks olid Võhma küünlavabrik, mille enamus toodangust läheb ekspordiks ning Venevere Puhkeküla, mis on suurt populaarsust kogunud lastelaagrite korraldamise paigana.

Huvitav ja positiivne näide oli veel aktiivse mittetulundusühingu poolt tehtud arendus Võrtsjärve suudmes asuvas Oiu sadamas.

Omavalitsuste esindajad pidasid oluliseks sellist reisi kaudu õppimist, kus saab vahetult näha, mida sarnaste võimaluste juures mujal on tehtud, vahetada kogemusi, arutleda ühiste probleemide üle ning leida uusi ideid oma piirkonnas elluviimiseks.
 
Põlvamaa Partnerluskogu uue arengustrateegia ettevalmistuste raames toimuvad veel õppereisid Hiiumaale ja Saaremaale.