7. juunil toimus Põlvamaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek, millest võttis osa 30 liiget.

Olulisima teemana kinnitas üldkoosolek ettepaneku 2016 a. Põlvamaa Partnerluskogu üheksa valla piirkonnas Leader meetme projektitoetuse saajate kohta. Kokku esitatud 124-st taotlusest tehti ettepanek rahastuseks 43 projektile.


Partnerluskogu liikmed üldkoosolekul Varbuse Muusikamõisas.

Tegevjuht Tiiu Rüütle sõnul ei ole varem ühes taotlusvoorus nii suurt ületaotlust olnud ja positiivseks üllatuseks oli see, et üle poole projektidest esitasid ettevõtjad. „Nagu menetluse alguseks taotluste arvu ning eelarvet arvestades teada oli, saame investeeringutoetust eraldada kahjuks vaid kolmandikule esitatud taotlustest“ kinnitas Rüütle.

„Kui vaadata heakskiidu saanud projekte, siis on rõõmustav, et nende elluviimine on seotud valdavalt millegi uue tootmisega, töökohtade loomise, ettevõtete konkurentsivõime suurendamise ja uute teenuste pakkumisega, samuti lisandub piirkonda juurde uusi atraktiivseid ajaveetmisvõimalusi ja paraneb elukeskkond“ tõdes partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme.

Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“ sai 58-st esitatud projektist toetuse kinnituse 17 projekti. Meetme toetuseelarve on 300 000 eurot.
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“ sai 41-st esitatud projektist toetuse kinnituse 14 projekti. Meetme toetuseelarve on 150 000 eurot.
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“ sai 25-st esitatud projektist toetuse kinnituse 12 projekti. Meetme toetuseelarve on 150 000 eurot.

Põlvamaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor on 2017. aastal.

Üldkoosolek kinnitas ka 2015 a. majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni järelotsuse ja audiitori aruande.

Koosoleku järel tähistasime Põlvamaa Partnerluskogu tegevuse 10. aastapäeva Varbuse Muusikamõisas. Muusikalise etteastega üllatas Haaslava meeskoor.