Põlvamaa Partnerluskogu liikmed on oodatud 7. juunil algusega kell 17.30 Varbuse Muusikamõisastoimuvale üldkoosolekule ja üheskoos 10. tegevusaasta tähistamisele.

Asukoha info: www.varbuse.ee 

Koosoleku päevakord

1. 2015. a. majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni otsus ja audiitori kinnitus rahandusinformatsioonile.
2. Rakenduskava muutmine.
3. Juhatusele volituse andmine rakenduskava muutmiseks.
4. Kogukonnateenuse projektide heakskiitmine.
5. 2016 a. projektitaotluste paremusjärjestuse ja rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamine.
6. Informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused.
 
 
Pärast koosolekut tähistame piduliku õhtusöögiga Põlvamaa Partnerluskogu 10. tegevusaasta täitumist!

Palume aktiivset osavõttu!
 

Lugupidamisega

Andrus Seeme
Põlvamaa Partnerluskogu
juhatuse esimees