Novembrikuu esimesel nädalal toimus Partnerluskogu õppekäik Soome, LEADER tegevusrühmade YHYRES ja Kuudestaan tegevuspiirkonda. Õppekäik keskendus valdavalt loodustoodete ja metsasaaduste kasutamisvõimalustele ning ühiselt külastati mitmeid inspireerivaid ettevõtteid.

Õppekäigu esimesel päeval osalesid Partnerluskogu juhatuse liikmed ja tegevmeeskond seminaril „Aktuaalsed küsimused loodustoodete ja metsasaaduste kohta“, mis korraldati rahvusvahelise koostööprojekti SUVI raames. Projekti korraldajateks olid eelmainitud tegevusrühmad YHYRES ja Kuudestaan ning lisaks Seinäjoki Rakenduskõrgkool ja Metsäkeskus.

Seminaril tutvustasid oma tegemisi mitmed ettevõtted ja teadlased, sh ternespiimatoodetega tegelev Eesti ettevõte Teadus ja Tegu OÜ. Valdkonniti oli esindatud looduskosmeetika, joogitootmine, metsatööstus ja -saadused, maitsetaimede kasutamine, ja isegi fotograafia arendus. Viimase puhul tutvustas lektor Pekka Lietepohja fotode ilmutamise võimalikkust erinevate loodusest saadavate toodete kasutamisega, millest kõige efektiivsemaks kujunes kaselehe kasutamine.

Samuti oli juhatusel ja tegevmeeskonnal võimalus tutvuda Seinäjoki Rakenduskõrgkooliga ja osa saada rakenduskõrgkooli õpperestorani Prikka kolmekäigulisest lõunast. Prikka on toidutehnoloogia ja hotellinduseriala õpilaste koolitusrestoran, mida on võimalik kõigil soovijatel külastada.

Täname väga kõiki asjaosalisi huvitava ja inspireeriva õppereisi korraldamise eest ning loodame ka edaspidi teha koostööd YHYRES ja Kuudestan LEADER tegevusgruppidega.