5. oktoobril lõppenud taotlusvooru esitati kokku 54 projektitaotlust. Esitatud taotluste investeeringute kogusumma on ligi 1,2 miljonit, millest LEADER toetust taotletakse kokku ligi 730 tuhande euro väärtuses.

Taotluste arv vastavalt meetmetele jagunes järgnevalt:

Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“: 25 toetustaotlust
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“: 16 toetustaotlust
Meede 3 „Heakord ja turvaline elukeskkond“: 11 toetustaotlust
Meede 4 „COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine“: 2 toetustaotlust

Toetustaotlusi esitati kõigist Partnerluskogu tegevuspiirkondadest – nii Põlva ja Kanepi vallast kui Veriora piirkonnast.

Tegevjuht Tiiu Rüütle sõnas: „Mul on hea meel, et vaatamata hinnatõusule on vajadus LEADER toetuse järele suur“. Nüüd järgneb projektide menetlemine, algab hindamiskomisjoni töö ning paremusjärjestuse kinnitamine juhatuse poolt.

Täname taotlejaid aktiivse osavõtu eest!