Selle nädala kolmapäevast pühapäevani viibib Põlvamaa Partnerluskogu juhatus õppereisil Hispaanias, kus tutvutakse sealse sõprustegevusgrupi poolt läbi viidud Leader-projektidega.

Võõrustav tegevusgrupp nimega ASODECO asub Andaluusia provintsis Jaeni maakonnas ning on Leader põhimõtteid juurutades panustanud maakonna arengusse juba aastast 1993. „Meil, kel on Leader-kogemust kümne aasta võrra vähem, on hispaanlastelt kindlasti  palju õppida,“ sõnas partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. Võõrustava tegevusgrupi tegevuse eesmärgid on samad, mis meil – loodus- ja kultuuripärandi hoidmineja väärtustamine, ettevõtlusaktiivsuse edendamine ning kogukonna elujärje tõstmine. „Õppereisi programm sisaldab muu hulgas külaskäike pagaritöökotta, vorstivabrikusse, vanadekodusse, ajaloopärandikeskusesse, turismikompleksi – taolisi ettevõtmisi on ka Põlvamaa Partnerluskogu oma meetmetest toetanud. Loodame, et saame häid mõtteid, kuidas ka meil saaks Leader’i abil edendada nende tegevust ning seeläbi tõsta kogukonna heaolu kasvu,“ lisas Rüütle.

Põlvamaa Partnerluskogul on tehtud ka eelläbirääkimised ühisprojekti osas hispaanlastega, mille eesmärk on väikelennuväljade arendamine.

Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991. aastal. Programmi iseloomustavad altpoolt tulev algatus, piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad, avaliku ja erasektori partnerlus, omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetusmeetmed ning koostöö.