Avatakse taotlusvoor strateegia kolme meetme projektidele. Nendeks on „Kohalike ressursside säästev rakendamine“, „Ettevõtlusaktiivsuse ergutamine“ ja „Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamine“. 

Projektitoetuse taotlusi võivad esitada Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vald) tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused. 

Toetatavateks tegevusteks võivad olla investeeringud, sh. infrastruktuuriinvesteeringud, koolitused, õppereisid, üritused, uuringud jm. Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest ning ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks toetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. 

„Kohalike ressursside säästva rakendamise“ (meede 1.1) meetme eesmärgiks on tegevuspiirkonna atraktiivsuse parandamine ja säilitamine. Olgu selleks siis ujumis- ja puhkekohtade väljaarendamine, noorte poolt algatatud loodus- kultuuri või ajaloopärandil põhinev üritus või asjakohane trükis. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 150 000 kr. 

„Ettevõtlusaktiivsuse ergutamise“ (meede 1.2) meetme sihiks on majandustegevuse mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine oskuste omandamise, suutlikuse suurendamise ja ettevõtluse edendamise kaudu, keskendudes peamiselt tegevuspiirkonna loodus- ja kultuuriressursside paremale kasutamisele ettevõtluses. Selle meetme raames saab teostada ettevõtjate koostöövõrgustike arendamise projekte ning loodusressursse säästvate ja parandavate tehnoloogiate rakendamise projekte. Teretulnud on ka õpilasfirmade ja õpilasmalevate võimaluste rakendamise projektid. Ühe projekti kohta antav maksimaalne toetusesumma on 500 000 krooni. 

Partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikkonna kaasamine ning nende oskuste ja teadmiste tõstmine, et suurendada kogukondade suutlikust, parandades seeläbi piirkonna elujõulisust, on „Kogukonna sotsiaalse kapitali tugevdamise“ (meede 2.3) meetme eesmärgiks. Taotlusvooru on oodatud kohaliku algatuse edendamise projektid ning ühele projektile saab taotleda toetust kuni 100 000 krooni. 

20. märtsil alustatakse meetmete „Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine“ning „Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine“ projektitoetuste taotluste vastuvõtmist. 

Meetme „Kvaliteetse, turvalise ja korrastatud elukeskkonna arendamine“ (meede 2.1) eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanike elukvaliteedi parandamine elukeskkonna korrastamise ja kaasajastamise kaudu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 300 000 kr. 

Meetme „Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine“ (meede 2.2) eesmärgiks on tegevuspiirkonna elanikkonna heaolu parandamine teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamise kaudu, aidates kaasa ka tööhõive suurenemisele tegevuspiirkonnas. 

Taotlusvoorud on avatud vähemalt 30 tööpäeva. Täpsemat informatsiooni meetmete, toetatavate tegevuste ja taotlustingimuste kohta saab partnerluskogu kodulehelt www.partnerluskogu.ee või telefonidelt 799 8953, 5302 9100.