Täna, 4. märtsil kell 10 toimub Räpinas hindamiskomisjonidele suunatud infopäev, kus PRIA arengutoetuste osakonna maaelu investeeringutoetuste büroo juhtivspetsialist.Krista Toom selgitab Kagu-Eesti Leader-tegevusgruppidele PRIA poolt sisse viidud muudatusi projektitoetuste abikõlblikkuse osas ning annab juhtnööre projektitaotluste hindamiseks. 

“Tänavu muutub Leader meetme projektitaotluste menetlemise töökord võrreldes varasemate aastatega,” selgitab Krista Toom infopäeva vajalikkust. “Kui seni hindasid taotluste abikõlblikkust Tartus, PRIA peamajas asuvad spetsialistid, siis tänavu hakkavad seda tööd tegema PRIA regionaalsete büroode töötajad.” 

Infopäevast võtavad osa Põlva-, Võru- ja Valgamaa Partnerluskogude, Piiriveere Liidri ning PRIA Põlva, Võru ja Tartu büroode esindajad.