Riigikogu maaelukomisjoni jaanuarikuu istungil oli keskne teema maaelu elavdamine. Arutelu aluseks oli Misso valla algatus „Tule maale“ ja selle elluviimisega saadud kogemused.

Maaelukomisjoni esimehe Ivari Padari sõnul on Missos tegemist ilmeka näitega, kus kohalike ettevõtjate läbimõeldud ja aktiivne tegevus aitas tuua kogukonda rahvast juurde muudest Eesti piirkondadest, luua neile elamistingimused, pakkuda tööd ja  lahendada laste kooliskäimine. Ta toonitas, et kasu on olnud mitmepoolne. Ettevõtlus sai areneda, lahendati perede majandusprobleemid ja suurendati valla rahvaarvu. Kõik see andis uue impulsi piirkonna elu arendamiseks. „Missomaa inimesi tuleb tunnustada tehtu eest. Nende kogemus on väga hinnaline ja kasulik teiste kogukondade jaoks, kes soovivad algatusega liituda,“ ütles Padar. Ta lisas, et eesseisva haldusreformi käigus tuleb erilist tähelepanu pöörata maaeluga seotud probleemide lahendamisele. „Haldusreformi läbiviimisel on tähtis, et suuremate omavalitsuste tekkimisel võetakse arvesse kohalikku algatust, et lahendatud oleksid ka väiksemate piirkondade mured ja tagatud nende vajalik teenindamine,“ selgitas Padar. Ta märkis, et maaelukomisjon jälgib nende probleemide lahendamist seadusandlikul tasandil.

Misso valla projekti „Tule maale“ eestvedaja Tiit Niilo tõi välja ettevõtmisega seotud mured ja rõõmud. Tema sõnul ei saa maaelu elavdamisel kohalikud inimesed ise jääda kõrvaltvaatajateks, tegutseda tuleb üheskoos ja läbimõeldult.

Arutelu käigus tõdeti, et piirkonna demograafilise olukorra halvenemine avaldub eelkõige oluliste teenuste kadumise, valla tulumaksulaekumise vähenemise ja arendustegevuse vaibumise näol. See kõik mõjutab otseselt kohalike elanike elukvaliteeti. Tihti ei oska inimesed leida seoseid, miks enam pole pangaautomaati ning miks juuksurit, hambaarsti või pottseppa suurest linnast otsima peab.

Komisjoni istungil toimunud asjaliku avaliku arutelu kaudu sooviti leida teid aitamaks kogukonnal paremini mõista, mis on halvenenud olukorra tegelikud põhjused ning kuidas inimeste liikumist ootuspärases suunas mõjutada.

Komisjoni istungil osalesid maaeluministeeriumi, siseministeeriumi, MTÜ Eesti Maaturism, Külaliikumise Kodukant, liikumise “Maale elama!”, Eesti Leader Liidu, MTÜ Tule Maale ja Nopri talu esindajad ning Riigikogu Kodukandi toetusrühma liikmed.

Fotod maaelukomisjoni istungilt