Põlvamaa Omavalitsuste Liidu algatusel toimus 11. jaanuaril arutelu, mille eesmärgiks oli koostöö tõhustamine omavalitsuste liidu, maakondliku arenduskeskuse ja maakonnas tegutsevate Leader tegevusgruppide vahel.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe Kaido Kõivu sõnul oli selliste arutelude algatamine juba ammu plaanis. “Nüüd, aasta hakul on just paslik aeg sellega algust teha,” märiks Kõiv.

Esimesel kohtumisel andsid organisatsioonid põgusa ülevaate alanud aasta tegevustest. Ühiselt leiti, et paljusid tegevusi on mõistlik koos planeerida. Oluline on teada teiste organisatsioonide kalenderplaani, et suuremad sündmused ja ettevõtmised ajaliselt ei kattuks. Seda on mõistlik planeerida juba aasta algul. Kohtumisel lepiti kokku, et maakonna arendusorganisatsioonid kohtuvad iga kuu teisel esmaspäeval. Edaspidistele kokkusaamistele võib omavalitsuste liit esitada kutse ka teistele organisatsioonidele.

„Põlvamaa Partnerluskogu peamiseks eesmärgiks on kohaliku elu arendamine meie tegevuspiirkonnas,“ sõnas koostöökohtumisel osalenud Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle ja lisas, et on väga oluline planeerida piirkonna arengut koos teiste, samal eesmärgil tegutsevate organisatsioonidega arengule suunatud tegevusi läbi arutades. 

„Kohtumisel sain omavalitsustele edastada oma soovi, et saada neilt abi kevadel algava uue perioodi Leader meetme esimese taotlusvooruga seonduva informatsiooni levitamisel. Järgmisel kohtumisel tahaks pikemalt arutada ühiseid koostööprojekte,“ ütles Tiiu Rüütle.