02.-16. oktoobrini kestnud taotlusvoor on lõppenud. Kogukonnameetmesse esitati kokku 22 projekti ning COVID-meetmesse 5 projekti. On rõõm näha, et kogukonnad on muutunud aktiivsemaks ja huvi kogukonda panustamisse on suurenenud.

Investeeringute kogusumma kahe meetme peale on kokku ligi 380 000 eurot, millest 280 000 eurot moodustavad taotletud toetused. Kogueelarve kahe meetme peale on ligi 120 000 eurot, millest meede 2 eelarve on ligi 100 000 ning meede 4 eelarve ligi 20 000.

Taotlemisaktiivsus võrreldes eelmise aastaga on mõlema meetme puhul suurenenud. Kui 2022. a. esitati kogukonnameetmesse kokku 15 projekti, siis 2023. a. 22 projekti, mida on 7 võrra enam kui möödunud aastal. COVID-meetmesse esitati 2022. a. taotlusvoorus vaid 2 projekti, tänavu aga 5 projekti, mida on enam kui poole rohkem.

Põlvamaa Partnerluskogu tegevmeeskond alustab peagi projektide menetlemisega, millele järgneb hindamiskomisjoni töö ning projektide paremusjärjestuse kinnitab juhatus. Projektide hindamise tähtaeg on 11. detsember 2023.