Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub esmaspäeval, 7. mail 2012 algusega kell 17.00 Taevaskoja Salamaal, Taevaskoja tee 32, www.salamaa.eu

Üldkoosoleku päevakord:

1. Ülevaade Põlvamaa Partnerluskogu projektitoetustest perioodil 2009-2012
2. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine, revisjonikomisjoni järelotsus ja audiitori aruanne
3. Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
4. Info ja muud küsimused

Partnerluskogu 2011.a. majandusaasta aruanne on kättesaadav siit.