Märtsis ja aprillis Põlvamaa Arenduskeskuse eestvõttel toimunud külavanemate õpitoad tõid kokku 33 Põlvamaa külade eestvedajat. 

Viiel erineval koolituspäeval õpiti sündmuste korraldamist, suhtlemist meediaga, inimeste kaasamist-aktiveerimist, meeskonna juhtimist jpm. 

Veriora külakeskuses 9. aprillil toimunud viimasel koolituspäeval jagasid osalejad arvamusi läbitud koolitusprogrammi kasust. Õpitubade peamiseks tulemuseks hindasid osalejad uute ja värskete ideede, uute tuttavate ning koostöövõimaluste leidmise. Oldi ühel meelel, et eestlane peaks vaatama ka üle naaberküla piiri: kas ja kuidas meie saame abiks olla? Leiti, et mõnikord võiks aktiivsem küla võtta oma „tiiva“ alla ka naabreid, et koos küladesse rohkem elu süstida. 

Noorte võimaluseks pakuti nn virtuaalset küla, kus saavad kaasa rääkida ka külast ära kolinud pered või suvitajad. Saab ju interneti teel suuremad korraldustööd teha, et siis hiljem ka tegelikult kokku saada mõneks sündmuseks. Arutleti vajaduse üle korraldada külade ümarlaudu ning ühiseid võimalusi projektideks, üritusteks. 

„Huvitavaim asi, mida koolituselt teada sain, on info liikumise põhimõtted ja kuidas seda külas toimima panna,“ leidis Maie Haavakats Nohipalu külast. Triinu Koor Nooritsmetsa külast toetas teda mõttega, et küla tegemisi puudutav info peaks jõudma iga külaelanikuni. Sellega antakse võimalus igaühele otsuste tegemisel kaasa rääkida. 

Põlvamaa Arenduskeskuse MTÜde konsultandi Annely Zeigo sõnul andis koolitusprogramm kokku tulnud külaelu eestvedajatele praktilisi teadmisi ning palju võimalusi omavahel kogemusi vahetada ning uusi arenguvõimalusi otsida. 

Koolitused toimusid SA Põlvamaa Arenduskeskuse ja Liikumise Kodukant ühistööna maakonna eri külakeskustes. Koolitusprogrammi rahastas Põlvamaa Partnerluskogu PRIA Leader-meetme raames. Sama programmi kaudu hakkavad alates septembrist toimuma külade arengukavade koostamise koolitused, millele oodatakse registreerujaid juba praegu. 

Lisainfo: 
Annely Zeigo 
SA Põlvamaa Arenduskeskuse konsultant 
Tel: 51 921 636 
annely.zeigo@gmail.com