Maamajanduse Infokeskus korraldab konkursi „Märka Leaderit“. 
Konkursi eesmärk on tutvustada ja tunnustada Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) Leader meetmest toetust saanud parimaid projekte ning neid teostanud ettevõtjaid, vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi. 

Konkursil osalevad Leader projektid viies kategoorias: parim põllumajandusprojekt, parim maaettevõtlusprojekt, parim keskkonnaprojekt, parim noorteprojekt ja parim koostööprojekt. Üks projekt võib kandideerida ka mitmes kategoorias. 

Projekte saab konkursile esitada kuni 30. aprillini 2011.a. 
Vormid ja lisainfo on saadaval Maamajanduse Infokeskuse kodulehel: http://www.maainfo.ee/index.php?page=3520 

Konkursile võivad projekte esitada kõik soovijad.  

Parimad MAK Leader meetme projektid valib välja hindamiskomisjon. Võitjaid autasustatakse 2011. a. juuli keskel üle-Eestilisel Leader tunnustusüritusel. Parimad projektid saavad auhinna ja neid tutvustatakse spetsiaalses trükises. Auhinnad loositakse välja ka projektide konkursile esitajate vahel. 

Eestis tegutseb 26 Leader tegevusgruppi, mis hõlmavad 99% Eesti maapiirkonnast.