Põlvamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 28. märtsil 2011 a. Leader projektitoetuse saajad rakenduskava kahe meetme tegevuste kohta.

Avatud oli kaks toetusmeedet – meede 1 “Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine” ja meede 2 “Elukvaliteedi parandamine.”

Aktiivsem oli taotlemine meetmes 2, mille toetuseelarve oli veidi üle 345 tuhande euro ja kuhu laekus kokku 48 projekti toetuste kogusummas 396,7 tuhat eurot. Meetmesse 1, mille toetuseelarve oli veidi üle 230 tuhande euro laekus 36 projekti, toetuste kogusummas üle 321 tuhande euro. Partnerluskogu hindamiskomisjoni ettepanekul sai heakskiidu kokku 62 projekti, toetuste kogusummas ligi 460 tuhat eurot ja investeeringute kogusummas üle 647 tuhande euro.

„Toetatud projektitaotlustest enamus on küll MTÜ-de poolt esitatud, kuid rõõmustav on see, et kasvanud on ettevõtjate huvi ja selles taotlusvoorus saime toetada 14 ettevõtjate poolt esitatud projekti, millel on ka suurem omaosalusmäär,“ tõdes partnerluskogu juhatuse esimees Andrus Seeme.

Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle lisas, et selles taotlusvoorus oli palju huvitavaid projektiideid ja uusi taotlejaid, kes esmakordselt Leader projektitoetust taotlesid ning loodame, et neid lisandub edaspidi veelgi.


Põlvamaa Partnerluskogu hindamiskomisjoni koosolek.

Kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saanud projektitaotluse peab taotleja esitama kahe kuu jooksul PRIA büroole, kus toimub lõplik taotluse menetlemine ja toetuse väljamaksete teostamine. Sellel aastal ei võta PRIA Leader projektitaotlusi vastu perioodil 2.-27. mai ja nende päevade võrra pikeneb ka tähtaeg, millal taotleja saab projektitoetuse taotluse PRIAsse esitada. Põlvamaa Partnerluskogult positiivse otsuse saanud taotlejatel on selle taotlusvooru projektide viimane PRIAsse esitamise tähtaeg 27. juuni 2011.