14. oktoobrini saab esitada kandidaate Põlvamaa Aasta Küla 2016 konkursile. 
 

MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant kuulutab välja avaliku konkursi Põlvamaa Aasta Küla 2016 valimiseks. Maakondlik võitja esitatakse üle-eestilisele Aasta Küla 2017 konkursile, mida korraldab MTÜ Liikumine Kodukant. Üle-eestilist konkurssi korraldatakse seitsmendat korda ja võitja kuulutatakse välja Eesti Külade Maapäeval.

Põlvamaa Aasta Küla konkursi eesmärk on avaldada tunnustust külade tulemusliku tegutsemise eest ja teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust Põlva maakonnas. Täpsem info on leitav “Põlvamaa Aasta Küla 2016” maakondliku konkursi juhendis.

Põlvamaa Aasta Küla 2016 tiitel antakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule Põlva maakonnas, mis on saavutanud märkimisväärseid tulemusi külaelu arendamisel.

Põlvamaa Aasta Küla kandidaadile esitatavad tingimused:

  • nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul;
  • küla arendavate ja kogukonda liitvate projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja edukas elluviimine, ajaloo talletamine;
  • ühistegevuste korraldamine külas;
  • hea koostöö kohaliku omavalitsusega;
  • avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil;
  • kehtiv (või koostamisel olev) arengukava.

Kandideerimiseks tuleb nõuetekohaselt täita ankeet ja saata see aadressilpolvamaa.kodukant@gmail.com hiljemalt 14. oktoobriks 2016.

Põlvamaa Aasta Küla väljaselgitamiseks on moodustatud seitsmeliikmeline hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad Põlva Maavalitsuse, SA Põlvamaa Arenduskeskuse, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Piiriveere Liideri, MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant ja eelmise konkursi Põlvamaa Aasta Küla võitja esindajad.

Põlvamaa Aasta Küla 2016 konkursi võitja selgub 4. novembriks.

Varasematel aastatel on Põlvamaalt võistlustulle saadetud Hurmi, Kiidjärve, Karisilla, Maaritsa, Lutsu ja Taevaskoja küla.
 

Lisainfo:
Ahti Bleive
Juhatuse liige
MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant
Tel: 501 1614
E-mail: polvamaa.kodukant@gmail.com