Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb ELL üldkoosolekul Pärnumaal. 

Päevakord:
1. Majandusaasta aruanne 2019 ja revisjonikomisjoni hinnang
2. Ettepanek koostööprojekti algatamiseks: Arukate külade arenguprogramm (Kristiina Tammets)
3. Juhatuse valimised
4. Info ja kohapeal algatatud küsimused.