Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub neljapäeval, 11. juunil 2020 kell 18:00 Põlvamaal, Tiku talus.

Koosoleku päevakord:

  1. Põlvamaa Partnerluskogu 2019.a. majandusaasta aruanne koos audiitori arvamusega ning selle kinnitamine.
  2. Revisjonikomisjoni hinnang Põlvamaa Partnerluskogu 2019. aasta tegevusele.
  3. Liikmemaksu määra muutmine.
  4. 2020. aasta taotlusvooru kokkuvõte.
  5. Info ja kohapeal algatatud küsimused.