Toimub revisjonikomisjoni koosolek 2022. a. majandusaasta tegevuse revideerimise osas Partnerluskogu büroos.