Toimub Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosolek ja tänuõhtu “LEADER loodud väärtused II”, Mooste Folgikojas.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Revisjonikomisjoni arvamus ja audiitori aruanne 2022.a. rahandusinformatsiooni osas.
2. 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Põlvamaa Partnerluskogu Ühisstrateegia 2023 – 2027 vastuvõtmine.
4. Ülevaade olulistest muutustest LEADER meetmes uuel strateegiaperioodil.
5. Kohapeal algatatud küsimused.