Tegevmeeskond osaleb PRIA infotunnil, mis käsitleb kulutuste esitamisi maksetaotlustel.