Tegevmeeskond osaleb PRIA ja LEADER koostöö arutelu- ja infopäeval.

PRIA arengsuunad kuni 2027 – arutame LEADER uue perioodi perioodi tulemuspõhiste toetuste ja uute sekkumiste disaini.