Toimub Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek, algusega kell 11:00 Partnerluskogu büroos.

Päevakord:

  1. 2020. a. majandusaasta aruanne ja audiitori arvamus rahandusinformatsiooni kohta.
  2. Partnerluskogu tegevuskulude eelarve.
  3. Projektitaotluste elluviimine. Hindamiskomisjoni töö muudatustaotlustega.
  4. Strateegia muutmise protsessi algatamine seoses üleminekuperioodiga.
  5. Üldkoosoleku kokkukutsumine. Üldkoosoleku päevakorra, toimumise aja ja –koha kinnitamine.
  6. PRIA ja LEADER tegevusgruppide ülesanded uuel programmperioodil.
  7. LEADER-lähenemise rakendamine struktuurifondides.
  8. Siseriikliku koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ hetkeseis.
  9. Avatud talude päeva maakondlik koordineerimine.
  10. Partnerluskogu info.