Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb veebis toimuval aruteluseminaril PRIA ja LEADER tegevusgruppide ülesanded uuel programmperioodil.