Tegevjuht Tiiu Rüütle osaleb arukate külade arenguprorgammi esimesel kohtumisel Jänedal.