Toimub revisjonikomisjoni koosolek 2020.a. majandusaasta tegevuse revideerimise osas.