Toimub revisjonikomisjoni koosolek 2020. a. majandusaasta tegevuse revideerimise osas Partnerluskogu büroos algusega kl 11:00.