Partnerluskogu üldkoosolek toimub Ihamaru külamajas, Kanepi vallas algusega kell 17:30. 

Koosoleku päevakorras on Põlvamaa Partnerluskogu strateegia COVID-19 kriisi leevendamise meetme ja strateegia muudatuste kinnitamine, Põlvamaa Partnerluskogu majandusaasta aruande, audiitori arvamuse ja revisjonikomisjoni hinnangu kinnitamine ja toimub juhtorganite valimine.