Maaelu Teadmuskeskus korraldab teadmussiirde pikaajalise programmi raames külastused põllumajandustootjate tulundusühistutesse, mille raames Eesti Mee Ühistu kutsub külla! 

10. juulil tehakse ühiskülastus ühistu liikme Metsaserva MESI juurde,kes räägib millised on ühistu põhieesmärgid, kuidas toimub turustamine, kuidas propageeritakse mett ja meetooteid. Juttu tuleb ka sellest kuidas inimesi harida ja informeerida, juhtides nende tähelepanu mesilaste kasutegurile ja loodusele tervikuna. Registreerimisinfo on leitav siit: https://www.pikk.ee/sundmus/tulundusuhistu-kulastus-5/