Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor kestab 1.–16. märtsini 2020. Toetust saab taotleda meetmest 1 “Ettevõtlusele hoo andmine”, meetmest 2 “Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine” ja meetmest 3 “Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”. Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonda.