SA Põlvamaa Arenduskeskus kutsub Põlvamaa Partnerluskogu piirkonnas elavaid noori
(vanuses 18-30 aastat) osalema koolitussarjas “Uute liidrite kasvulava”.

Projekti eesmärk on aktiivsete noorte koolitamisega tõsta külakogukondade jätkusuutlikkust, innustada
noori uusi algatusi tegema ja neid ellu viima.

Koolituste alguses otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Mis minust sõltub? Mis on minu eesmärgid?
Kuidas nendeni jõuda? Milliseid probleeme me oma piirkonnas näeme? Milliseid neist lahendada suudame?
Mida see lahenduse elluviimine eeldab? Millised huvigrupid on olulised? Milliseid vahendeid vajame?
Keda saaksime veel kaasata? Kuidas oma tiimis tööülesandeid jagame?

Osalejad saavad uusi teadmisi piirkonna arengu võimaluste kasutamisest ja üksikisiku osast selles, meeskonnatöö tähtsusest ja omandavad projektijuhtimise oskusi ning teevad läbi praktilisi harjutusi turu-uuringutest ja tööst meediaga jms.

Koolitajateks on Indrek Maripuu ja Harald Lepisk.

Koolitused toimuvad: 28.09.2013, 26.10.2013, 16.11.2013, 30.01.2014, 22.02.2014.
Toimumiskohtadeks on Mooste mõisa külalistemaja (Linakoda), Varbusel Eesti Maanteemuuseumi seminariruum ja Taevaskojas Salamaa puhkekompleksi seminariruum. 

Koolitus on osalejatele tasuta. Projekti toetab Põlvamaa Partnerluskogu Leader programmist.

Lisainfo ja registreerimine:
Kaisa Tammoja
SA Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 510 9433
e-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee