5. oktoobril lõppenud taotlusvoorus said hindajate ja juhatuse poolt positiivse otsuse 36 projekti. Meetmetes 1-3 sai esitatud projektitaotlustega otsa kogu toetuste eelarve ning meetmes 4 on eelarvejääk 21 000 eurot. 

Ettevõtlusmeetmes (meede 1) sai positiivse otsuse 18 projekti, kogukonnameetmes (meede 2) 8 projekti, heakorrameetmes (meede 3) 8 projekti ning Covid-meetmes (meede 4) 2 projekti. Täpsema info Partnerluskogu juhatuse poolt kinnitatud 2022. a. projektitoetustest leiab siit

Edukat projektide elluviimist kõigile positiivse otsuse saanud taotlejatele.