Eelmise aasta lõpul soetas MTÜ Taevaskoja Põlvamaa Partnerluskogu Leader programmi toetusega küla külakeskusesse savipõletusahju ja helitehnika komplekti.

Savipõletusahju kasutusele võtmiseks viiakse jaanuaris-veebruaris 2012 läbi koolitused. Eesmärk on välja töötada ka Taevaskoja küla savist meened-suveniirid.

Helitehnika komplekt leiab kasutust küla ürituste (vastlapäev, jaanipidu, külapäev, suvelõpudisko) läbiviimisel ja nüüd ei pea helitehnikat enam rentima.

MTÜ Taevaskoja investeering kokku oli 4004 eurot, millest 3604 eurot saadi Leader programmi toetusena.