Põlvamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 2012 a. Leader projektitoetuse saajad rakenduskava kahe meetme tegevuste kohta.

Partnerluskogu hindamiskomisjoni ettepanekul sai heakskiidu 65 projektitaotlust, millega toetatakse Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas investeeringuid kokku 543 480 euro ulatuses.  

Meede 1 „Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine“ eraldati toetus 26 projektile, kogusummas 209 939 eurot ja Meede 2 „Elukvaliteedi parandamine“ toetati 39 projekti, toetuste kogusummas 333 541 eurot. Sektorite kaupa saavad projektitoetust 49 MTÜ-de ja sihtasutuste, 13 ettevõtete ning 3 omavalitsuste poolt esitatud projekti.

Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle märkis, et ka seekord oli palju uusi taotlejaid ning saame loota, et toetatud projektitaotluste abil tehtavate investeeringutega suureneb piirkonna atraktiivsus, paraneb teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning saame juurde kaasaegseid vaba aja veetmise võimalusi.

Projektitoetuse taotluse kinnitamise otsuse saanud taotlejatel on aega 40 tööpäeva projekti esitamiseks PRIA-sse.
Põlvamaa Partnerluskogult positiivse otsuse saanud taotlejatel on selle taotlusvooru projektide viimane PRIAsse esitamise tähtaeg 04. mai 2012.
Võimalik on taotlus PRIA-le esitada ka elektrooniliselt e-PRIA kaudu, mille kohta saab infot www.pria.ee ning küsimuste korral polvamaa@pria.ee või telefonil 7999380.

Projektitoetuse saajad ja toetussummad leiab SIIT.