15. veebruaril lõppes Põlvamaa Partnerluskogule 2012 aasta Leader meetme projektitoetuse taotluste esitamine.

Projektitaotlusi laekus kokku 92, mis on rohkem kui seni toimunud taotlusvoorudes. Populaarsem oli meede 2, mille investeeringutega soovitakse kaasa aidata kohaliku elukvaliteedi parandamisele.

Kahest meetmest kokku taotletakse toetusi ligi 838 tuhande euro ulatuses ning toetuste eelarve selles taotlusvoorus on kokku 575 tuhat eurot.

MTÜ-d ja sihtasutused esitasid 68, ettevõtjad 21 ja omavalitsused 3 projektitaotlust. Taotlusi laekus piirkonna kõigist üheksast omavalitsusest ning esitati ka piirkonnaüleseid projekte.
“Seekord laekus meie taotlusvoorude rekordarv taotlusi, mis näitab, et maapiirkonnas on aktiivseid taotlejaid ja jätkub tugev konkurents ning huvi Leader programmi toetusmeetme vastu. Järjest rohkem laekub meile suuremahulisi investeeringuprojekte,“ märkis Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle.

Taotlusvooru tulemused ja toetuste saajad selguvad hindamiskomisjoni töö tulemusena märtsikuu keskpaigaks.

Vastavalt Leader programmi elluviimise põhimõttele – alt-üles lähenemine – teeb esitatud projektitaotluste esimese menetluse ja paremusjärjestuse hindamise kohalik tegevusgrupp, kontrollides projekti planeeritavate tegevuste vastavust piirkonna strateegiale ja meetme eesmärkidele. Kohalikult tegevusgrupilt heakskiidu saanud projekti esitab taotleja PRIA büroole, kus toimub lõplik taotluse menetlemine ja kinnitamine.

Projektitaotlusi said esitada Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve, Vastse-Kuuste ja Veriora vallas) tegutsevad MTÜd, sihtasutused ja ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused.

Avatud oli kaks meedet:
Meede 1 – Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine
Meetme eelarve 2012. aastal on 230 000 eurot

Meede 2 – Elukvaliteedi parandamine
Meetme eelarve 2012. aastal on 345 000 eurot