Riigieelarve kontrolli erikomisjoni 12. oktoobri istungil arutlusel olnud riigikontrolli kontrolliaruandest selgus, et LEADER-programm on edukalt käima läinud ning väljund- ja tulemusnäitajate eesmärgid on praeguseks juba saavutatud.

Komisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul on niivõrd positiivne riigikontrolli aruanne suur haruldus. Toetust on saanud üle 7400 projekti ning üle 3200 isiku.

Toetust saanud ühingute majandusnäitajad kinnitavad, et toetust saanute tegevus on olnud jätkuv ja tegevusmahud enamasti kasvavas trendis. Kui eesmärk oli rahastada 5000 projekti, siis 2013. aasta seisuga oli rahastatud projektide arv 6867. Programmi eesmärk oli luua 80 töökohta ning viia läbi 175 edukat koolitust, kuid 2013. aasta seisuga oli loodud 323 töökohta ning viidud läbi 659 koolitust, mis ületas eesmärke mitmekordselt.

LEADER-programm on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist rahastatav programm, mille eesmärk on arendada ja edendada kohalikku elu maapiirkonnas. Riigikontroll uuris, kas saab olla kindel, et LEADER-programmist on toetust saanud parimad projektid, projektide valik on olnud läbipaistev ja kontroll toetatavate projektide üle põhjalik.

Täispikkuses kontrolliaruanne on kättesaadav riigikontrolli kodulehel.

Erikomisjoni istungil osalesid lisaks komisjoni liikmetele ja riigikontrolli esindajatele maaeluminister Urmas Kruuse, maaeluministeeriumi maaeluarengu osakonna juhataja Marko Gorban ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektor Jaan Kallas.