21.-22. juulil Jänedal toimunud Leader ja kalanduse tegevusgruppide rahvusvahelise suveseminari esimesel päeval võis teiste ettekannete seas kuulda ka Rosma Haridusseltsi juhatuse liikme Erkki Peetsalu ettekannet Põlvamaa Rohelise Maja teemal. Põlvamaa Roheline Maja on projekt, mis sai toetust Leader programmilt ning mille elluviimine on käsil.

„Rosmale ehitatakse Eesti esimene säästva elulaadi ja loomuliku õppe keskus ehk Põlvamaa Roheline Maja, mis pakub terviklikku keskkonnahoidlike tegevuste spektrit nii oma küla kui partnerluskogu piirkonna ja naabruskonna elanikele ning huvilistele kaugemalt. Põlvamaa Rohelise Maja rajamisel on märksõnaks ökoloogiline innovatsioon – kaasaegne energiasäästlik ökomaja valmistatakse vähese primaarenergia sisaldusega materjalidest, et saavutada madal ökoloogiline jalajälg nii hoone ehitamisel kui hilisemal kasutamisel,“ sõnas Erkki Peetsalu.

Suveseminaril toimus töö seitsmes teemagrupis – ettevõtlus, kogukonna areng, ühistegevus, turism, looduskeskkond, kohalik kultuur ning noored. Igas teemagrupis kuulati häid projektinäiteid ning viidi läbi arutelusid. Kohaliku kultuuri teemagrupis esines ettekandega Lõuna-Eesti saviehitustraditsioonide taastamise teemal MTÜ Vanaajamaja esindaja Ragner Lõbu, kes sai  vanade savihoonete taastamise viiepäevase koolitustsükli läbiviimiseks toetust Piiriveere Liidrilt. Põlvamaa Partnerluskogu eraldas MTÜ Vanaajamajale veidi alla miljoni krooni Leader toetust traditsioonilise ehituse koolitus- ja kompetentsikeskuse loomiseks Moostesse.

Leader ja kalanduse Rahvusvahelise suveseminari kokku 212 osaleja seas oli ka lätlasi, leedukaid ja soomlasi. Põlvamaa Partnerluskogust osalesid suveseminaril tegevjuht Tiiu Rüütle ja juhatuse liige Tiina Länkur.