Veebruarikuus alustab Põlvamaa Partnerluskogus teabejuhi ametikohal tööd Anett Hallap.

Anett on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava bakalaureuseastme ning ka Tallinna Polütehnikumis fotograafi eriala. Teabejuhi ametikohal on uue töötaja hallata sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimine ning siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö korraldamine.

Seoses elukohamuutusega lõpetas Põlvamaa Partnerluskoguga töölepingu senine projektikoordinaator Rahel Lepp.